Pad tot huidige pagina

Voorwaarden Kalender Amsterdam

Voorwaarden Kalender Amsterdam

Bijeenkomst en activiteiten op de Kalender Amsterdam worden namens of in opdracht van de gemeente Amsterdam georganiseerd. Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteiten in Kalender Amsterdam worden georganiseerd door Amsterdam en partners. Dat houdt in dat deze activiteiten worden georganiseerd door de gemeente Amsterdam zelf, of in opdracht van de gemeente.
  • De kalender is bedoeld voor raads- en commissievergaderingen, informatie-, inspraak- en participatiebijeenkomsten, cursussen en trainingen en activiteiten op het gebied van werk, inkomen, sport, taal, ontmoeting, kunst, cultuur, zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij alleen om gratis activiteiten.
  • De kalender is niet bedoeld voor de bekendmaking van inspraakperiodes. Besluiten tot het verlenen van inspraak worden gepubliceerd op amsterdam.nl/bekendmakingen.
  • De evenementenagenda, waarin particulieren en externe partijen activiteiten konden promoten, is stopgezet. Kalender Amsterdam is alleen bedoeld voor publicatie van de eigen activiteiten.
  • Activiteiten voor Kalender Amsterdam vinden plaats in Amsterdam en hebben als beoogd publiek inwoners en bezoekers van gemeente Amsterdam.
  • Kalender Amsterdam is niet bedoeld voor commerciële evenementen, diensten van religieuze instellingen, demonstraties en bijeenkomsten van politieke aard.

  • Partners van de gemeente ontvangen een link naar het aanmeldformulier. Activiteiten die door anderen worden aangemeld, worden verwijderd. Hiervan ontvangt u geen bericht.
  • Het staat de gemeente Amsterdam vrij de aangeleverde tekst of afbeeldingen te wijzigen of te verwijderen. Hiervan ontvangt u geen bericht.
  • De redactie kan activiteiten uit de Kalender Amsterdam ook onder de aandacht brengen in andere gemeentelijke middelen.
  • De gemeente Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de activiteiten van partners en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste vermelding.

Voldoet een activiteit niet aan deze voorwaarden? Dan behouden wij het recht om deze activiteit van de Kalender Amsterdam te verwijderen.

Heeft u nog vragen, mail dan naar kalender@amsterdam.nl